Süblime Baskı

    süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden -aradaki sıvı hali atlayıp- gaz haline geçmesidir.
     
    Sublimasyon boyaları, mürekkep içerisinde mikroskobik boyutlarda katı halde bulunur. Bu boyalar mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile özel bir transfer baskı kağıdı üzerine aktarılır. Bu kağıt, baskı yapılmak istenilen yüzey üzerine konulup transfer baskı presi ile ısı altında preslendiğinde kağıt üzerindeki boya gaz formuna geçer ve baskı yapılacak yüzeye transfer olur. Sublimasyon yöntemi ile sadece polyester veya polyester kaplamalı yüzeylere baskı yapılabilir.

    Firmamız bünyesinde üç farklı yöntemle sublimasyon baskı yapılabilmektedir. Bunlar;